facebook pixel

ขายส่งเคมีภัณฑ์ ประหยัดต้นทุน

แนะนำขายส่งเคมีภัณฑ์ ประหยัดต้นทุน มีเคมีภัณฑ์จำพวก กรด ด่าง เกี่ยวกับ ระบบผลิตน้ำประปา สารส้ม, คลอรีน65, 70, 90, PAC10%, 30%, Polymer Anion, Polymer Cation, สารกรอง Resin, Activated Carbon, เคมีสระว่ายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, เคมีระบบ RO, เคมีโรงงานทั่วไป, เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร , เคมีโรงงานถุงมือยาง, เคมีโรงงานไม้ Borax, Boric, เคมีเพื่อการเกษตร, แร่ธาตุอาหารพืช EM, กากน้ำตาล, สารทำความสะอาดมือ, แอลกอฮอล์ล้างมือ, แอลกอฮอล์95% เกรดอาหาร, เคมีและอุปกรณ์ห้องแลป

  • รับจัดหา สั่งนำเข้า เคมีภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า บริการแบ่งบรรจุสินค้าเคมีภัณฑ์ลงถังบรรจุภัณฑ์ ถังใหม่และถังมือสองเพื่อประหยัดต้นทุน ขายทั้งหน่วยงานของรัฐ และ เอกชน

ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา

เพาะเชื้อติดต่อ หจก.คสา

ติดต่อคุณนันท์คศา

เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำ

- กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
- เกลือบริสุทธิ์ 99.9% โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride)
- เกลือบริสุทธิ์ 97.5% โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloridede)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา

บทความ

เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำหรับใช้ในระบบผลิตน้ำประปา เคมีสระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี โพลิเมอร์แอนไอออน (Polymer anion) หรือโพลิเมอร์ประจุลบ 

เคมีห้องแลป อุปกรณ์ห้องแลป

 สำหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สารเคมีห้องแล็ป -เกรด AR GRADE,LAB GRADE เครื่องแก้ว, GLASS WARE,PLASTIC WARE

เคมีภัณฑ์โรงงานสิ่งทอ

โซดาไฟเกล็ด 99%  ประเทศจีน โซดาไฟเกล็ด 98%ไทย  บรรจุ 25 กก./ถุง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% ฟอร์มาลีน 40%  โซเดียมไนไตรท์ ประเทศจีน 

เคมีภัณฑ์โรงงานกระดาษ

เคมีภัณฑ์โรงงานกระดาษ เคมีภัณฑ์โรงงานไม้ กรดบอริก (Boric acid) บอแร็กซ์ Borax pentahydrate (Borax 5H20)